เกี่ยวกับเว็บไซต์ ibton.co ผมตั้งใจสร้างเว็บไซต์นี้ให้เป็นฐานข้อมูลการเริ่มต้นสร้างตนเอง ในรูปแบบที่เป็นตัวคุณ โดยบรรจุข้อมูลสำคัญ ๆ ที่ตะช่วยให้คุณเริ่มต้น และเติบโตในตลาด cyypto currency ได้อย่างยั่งยืน